กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ด้วยความห่วงใย #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

     พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผบ.ร.13 พัน.1 และคุณปาริชาติ ศตะกูรมะ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.13 พัน.1 พร้อมด้วยคณะนายทหาร และคณะแม่บ้าน เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว พลทหารจีรวัฒน์ กันทะสิงห์ ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/65 พร้อมมอบเงินบำรุงขวัญและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวกำลังพล ณ ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More