กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองพลทหารม้าที่ 3 ได้เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้า “ฟรี” เพื่อสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ชุมชนรอบค่าย

     กองพลทหารม้าที่ 3 โดยโครงการทหารพันธ์ุดี กองพลทหารม้าที่ 3 ได้เปิดพื้นที่สำหรับค้าขายสินค้าโครงการทหารพันธ์ุดี และกำลังพลครอบครัวและพี่น้องประชาชนทั่วไป ณ บริเวณหน้าค่ายเปรมติณสูลานนท์ กองพลทหารม้าที่ 3
     ทั้งนี้เพื่อสร้างรายได้ให้กับกำลังพลและชุมชนรอบค่ายฯ ได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยกำหนดเปิดทุกวันอาทิตย์ เวลา 15.00 -18.00 น.
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More