กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

บชร.2 ฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศปี 2565

     พล.ท. สวราชย์ แสงผล มทภ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อม ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ของกองทัพภาคที่ 2 ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) กับหน่วยขึ้นตรง ทภ.2 ที่เข้ารับการฝึกทุกหน่วย
     โดย บชร.2 เป็นหน่วยเข้ารับการฝึกในส่วนของปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังฯ สนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับหน่วยใน ทภ.2 โดยจัดตั้งพื้นที่ฝึก ณ หอประชุม พ.ต. เจริญ จ้อยทรัพย์ บชร.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พล.ต. ภาณุพงษ์ พุทธาศรี ผบ.บชร.2 เข้าร่วมในพิธีเปิดผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More