กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหารช่วยเกษตรกร

     ร.13 ได้ออกดำเนินการจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่ จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และช่วงผลผลิตล้นตลาด ซึ่ง ผบ.ร.13 มีนโยบายให้ดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยได้เดินทางไปที่สวนของ นาย สุทัศน์ พูนแสวงทรัพย์ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 3 บ้านกุดลิงง้อ ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี และได้จัดซื้อผักกวางตุ้ง และใบโหระพา เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More