กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มทบ.25 ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

     มณฑลทหารบกที่ 25 จัดบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน เข้าแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ บ้านบุทม ตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 25 ครัวเรือน ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งมีน้ำไว้สำหรับอุปโภคบริโภค การเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ ประชาชนมีความสุข อุ่นใจ และขอขอบคุณทหารที่ความช่วยความเดือดร้อน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More