กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มอบถุงปันสุข แบ่งปันน้ำใจให้กับประชาชน ชุมชนรอบค่ายฯ

     ร.8 พัน.3 ค่ายสีหราชเดโชไชย : จัดกำลังพลจิตอาสา Army Delivery มอบถุงปันสุข แบ่งปันน้ำใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายสีหราชเดโชไชย, บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย – ลดค่าครองชีพในการประกอบอาหารภายในครอบครัว ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More