ประกาศราคากลาง

งานซื้อวัสดุก่อสร้ำง งานก่อสร้างโรงทหาร 120 คน กห 06-6 (อนุโลมแบบ) ของ ร.13 พัน.2 ตามโครงการเสริมสร้างหน่วย ระยะที่ 2 ของ ทภ.2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้กับ ช.๒ พัน.๒๐๑ ดำเนินการ

งานซื้อวัสดุก่อสร้ำง งานก่อสร้างโรงทหาร 120 คน กห 06-6 (อนุโลมแบบ) ของ ร.13 พัน.2 ตามโครงการเสริมสร้างหน่วย ระยะที่ 2 ของ ทภ.2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้กับ ช.๒ พัน.๒๐๑ ดำเนินการ

ดาวโหลด

2.ประกาศราคากลาง 28 ธ.ค. 63

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 496
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10044
Total views : 430536