ประกาศราคากลาง

ทบ. อนุมัติแผนจัดหางานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ทบ. อนุมัติแผนจัดหางานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ดาวโหลด

1.การทบทวนราคากลาง

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 2 6
Views Today : 259
Views Yesterday : 30
Views Last 30 days : 6194
Total views : 444902