กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มทภ.2 เปิดสนามทดสอบกำลังใจ ที่ ฉก.ทพ.23

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดแพรป้ายสนามทดสอบกำลังใจ 13 สถานี “สิงห์ดำทะยานฟ้า” ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้กำลังพลได้ฝึกฝนทดสอบความแข็งแรง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบได้จริง โดยมี โดยมี พลตรี วีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่พร้อมกำลังพลร่วมพิธี ณ ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More