กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ฝึกเพื่อทักษะเทคนิคทางการทหารกองกำลังสุรนารี

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วย พร้อมทั้งรับชมการแข่งขันทักษะทางทหาร ฉก.1 ครั้งที่1/2565 จำนวน 5 หน่วยเข้ารับการแข่งขัน โดย ฉก.ทพ.23 มีผลการแข่งขันเป็นลำดับที่ 1 และเป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับหน่วย พร้อมทั้งให้โอวาท และแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพล

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More