กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ด้วยความห่วงใยจาก ผบ.ทบ. และ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก สู่แนวหน้าในพื้นที่ชายแดน

      พ.ท.กฤษณพันธ์ เกิดทองคำ ผบ.ร.23 พัน.1 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.23 พัน.1 เดินทางเป็นผู้แทน “ผู้บัญชาการทหารบก และ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก” เข้าเยี่ยมเยียนกำลังพลพร้อมทั้งมอบกระเช้า และ ส.ค.ส.อวยพรปีใหม่ 2565 รวมถึงมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน
      พร้อมได้กล่าวให้กำลังใจ “นำความห่วงใยจาก ผู้บัญชาการทหารบก และ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก” ส่งมอบให้แก่กำลังพล อีกทั้งกล่าวขอบคุณในความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา 📍ณ ฐานปฏิบัติการในพื้นที่ พัน.ร.22 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More