กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหารพราน 23 ลาดตระเวนป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและสำรวจหลักเขตแดนระหว่าง ไทย-ลาว

      หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 2301 จัดกำลังลาดตระเวนพื้นที่แนวชายแดนทางบกที่ติดกับ สปป.ลาว และสำรวจหลักเขตแดนระหว่าง ไทย-ลาว เพื่อป้องกันการลักลอบขนย้ายสินค้าหนีภาษี,การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More