กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประชาชนอุ่นกาย ทหารอุ่นใจ

     กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 จัดชุดหมอเดินเท้า ร่วมกับ อสม. ทำการตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และมอบยาเวชภัณฑ์ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ณ บ้านนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More