กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ประชาสัมพันธ์ค้นหาคนดี สู่เส้นทางโรงเรียนนักเรียนนายสิบทหารบก

     กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่13 จัดชุด ชป.กร.กองพัน (ขุนอาสา 215) เข้าประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ที่จะจบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการสมัคร นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2565 ผ่านระบบการสมัครสอบออนไลน์ ทบ. (RTA RECRUITMENT SYSTEM) One Stop Service ณ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More