กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ต้อนรับน้องใหม่เข้าเป็นทหารกองประจำการของกองทัพภาคที่ 2

     พลโท สวราชย์ แสลผล แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการ รับ – ส่งทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2564 ในพื้นที่ จังหวัด นครราชสีมา ที่เข้ามารายงานตัวเพื่อทำการคัดแยกส่งไปประจำการในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอาศ ซึ่งในครั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจครอบครัวน้องๆ ทหาร สร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติๆ ที่มาส่ง ว่าทางกองทัพจะดูแลลูกหลานเป็นอย่างดี เพราะเราเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้ว ซึ่งการดำเนินการ รับ – ส่งทหารกองเกินนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ณ อาคารอเนกประสงค์ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More