กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

น้ำใจไม่เคยหมด พร้อมช่วยเหลือ ไม่ทอดทิ้งกัน

     มณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมด้วยคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง กองทัพบก รุ่นที่ 27, หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง กองทัพภาคที่ 2 รุ่นที่ 2, รุ่นที่ 3, องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น และบริษัทท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง
     ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านบึงสวาง หมู่ 5 บ้านคุยโพธิ์ หมู่ 6 และบ้านปากเปือย หมู่ 7 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 286 ถุง น้ำดื่ม 390 แพ็ค อาหาร 300 กล่อง โดยมีอาสาสมัครกิจการพลเรือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ด้วย
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More