กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพตรวจเยี่ยมการ รับ – ส่งทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ

     พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการ รับ – ส่งทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/64 ในพื้นที่ จังหวัด นครราชสีมา โดยมี นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง ,ปลัดอาวุโส, สาธารณสุขอำเภอฯ , ผกก.สภ.ห้วยแถลง, และเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอ ให้การต้อนรับ ซึ่งทหารกองเกินในพื้นที่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มียอดส่งทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2/64 ประกอบด้วย ทบ.2/64 ในพื้นที่ 38 นาย ทร.3/64 ทภ.1 2 นาย ทอ.2/64 ทภ.2 5 นาย ทอ.2/64 และ ทภ.1 8 นาย รวมทั้งสิ้น 53 นาย
    ทั้งนี้รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้พบปะครอบครัวน้องๆ ทหาร เพื่อให้กำลังใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติๆ ที่มาส่งว่าทางกองทัพจะดูแลลูกหลานเป็นอย่างดี เพราะเราเหมือนครอบครัวเดียวกันแล้ว ซึ่งการดำเนินการ รับ – ส่งทหารกองเกินนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ณ ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More