กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เตรียมตัวให้พร้อม เส้นทางสู่นักเรียนนายสิบทหารบก มาถึงแล้ว การสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ปีงบประมาณ 2565

รวมหลักสูตร นนส. เหล่าราบ เข้ากับ นนส.ทบ. ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน จำนวน 2,500 นาย
▶️ กลุ่มที่ 1 บุคคลพลเรือน จำนวน 500 นาย
1.สอบคัดเลือก 375 นาย
2.กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม 125 นาย
– กลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 35 นาย
– กลุ่มโรงเรียนในโครงการถิ่นทุรกันดารฯ 35 นาย
– กลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการประกาศให้เป็นสำนักงานพิเศษ 15 นาย
– กลุ่มนักเรียนที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ 5 นาย
– บุตรกำลังพล ทบ. 30 นาย
– กลุ่มผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 5 นาย
▶️ กลุ่มที่ 2 ทหารกองประจำการ 2,000 นาย
1.กลุ่มโควตาหน่วยที่มีการพัฒนาขีดความสามารถไว้แล้ว 150 นาย
2.กลุ่มทหารกองเกินที่ร้องขอกองประจำการ 555 นาย
3.กลุ่มทหารกองประจำการที่ขอเลื่อนปลด 555 นาย
4.กลุ่มทหารกองประจำการทั่วไป 740 นาย
 หมายเหตุ : กรมยุทธศึกษาทหารบกจะเริ่มทำการรับสมัครในเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More