กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกำลังป้องกันชายแดนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

      พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ อ.สิรินธร, อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมี พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ
     โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่, รับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานทั้งในด้านยุทธการ และการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือประชาชน ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด19 อย่างเคร่งครัด อีกทั้งได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More