กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณ สุกัญญา แสงผล ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 นำผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ตามที่กองทัพบก ให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ
     กองทัพภาคที่ 2 จึงได้จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พิธีสวดพระพุทธมนต์ ณ อาคารพุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี และพิธีวางพวงมาลา หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริ่งไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ร่วมกับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “13 ตุลาอาสาทำความดี” ที่ วัดบุ่ง ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา “
     ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปกครองประเทศชาติและประชาชน ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระราชหฤทัย ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความกินดีอยู่ดี คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่อาณาประชาราษฎร์ ยังความเจริญก้าวหน้า อย่างยั่งยืนของประเทศชาติ
     กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กำชับให้ทุกหน่วยจัดกิจกรรมโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More