กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

จิตอาสา บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล 13 ตุลาคม ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์

    มณฑลทหารบกที่ 28 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ สโมสรค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีกำลังพลจิตอาสา ครอบครัวกำลังพล และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้รวม 99 ราย ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 44,550 ซีซี มีผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา ทั้งสิ้น 10 ราย

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More