กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พล.ร.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำ และมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานกองอำนวยการบรรเทาสาธารณะภัย

     ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำ และมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฎิบัติงานกองอำนวยการบรรเทาสาธารณะภัย ณ โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ ต.โพนงาม อ.โกสุมฯ จ.มหาสารคาม
     พร้อมมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฎิบัติงานกองอำนวยการบรรเทาสาธารณะภัย พล.ร.6 (ส.พัน.6 พล.ร.6) เพื่อเตรียมการเข้าช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำ ที่ไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More