กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ป.3 พัน.3 จัดกำลังพลสนับสนุน โรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

     กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสา สนับสนุนกิจกรรมของโรงครัวพระราชทาน โดยมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ได้ตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชน โดยการประกอบอาหาร แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
      เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หน่วยได้สนับสนุนกำลังพลจำนวน 30 นาย และประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน
จำนวน 3,060 กล่อง
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More