กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงสุกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบน้ำเอ่อท่วม

   กองทัพภาคที่ 2 โดย กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงสุกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบน้ำเอ่อท่วมในพื้นที่บ้านตูมเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเจ้าของผู้เลี้ยงขอบคุณทหารที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More