กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารประจำปี 2564

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหาร ประจำปี 2564 แก่นายทหารชั้นนายพลที่เคยปฏิบัติราชการในกองทัพภาคที่ 2 และผู้ที่ปฏิบัติราชการและช่วยราชการในกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ที่สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติมาตลอดระยะเวลาราชการ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อเสริมสร้างกองทัพจนเกิดผลดีแก่ทางราชการ

สำหรับครั้งนี้ได้ปรับการจัดแบบ New Normal ภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 อย่างเข้มงวด ยังคงไว้ซึ่งความสมเกียรติ สง่างาม สร้างความประทับใจกับผู้ร่วมพิธี โดยมีการลอดซุ้มกระบี่ของผู้ที่เกษียณอายุราชการพร้อมครอบครัว และการแสดงมุทิตาจิต และพิธีกองทหารเกียรติยศ ซึ่ง แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า การปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านตลอดชีวิตรับราชการ ได้สร้างสรรค์ไว้แก่กองทัพภาคที่ 2 กองทัพบก และชาติบ้านเมือง นับเป็นเกียรติที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญ ซึ่งพวกเราจะยึดถือเป็นแบบอย่าง รวมทั้งสืบสานเจตนารมณ์ของทุกท่านอย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More