กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ติดเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำ

กองพันทหารช่างที่ 3 กองพลทหารราบที่ 3 ติดตั้งยุทโธปกรณ์เครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว ของกองทัพบก สำหรับสูบน้ำออกจากหมู่บ้านหนองแวง ต.บัลลังก์ อ.โนนไทยจ.นครราชสีมา เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าไปสู่บ้านเรือนประชาชน และจัดกำลังพลบรรจุทราย จำนวน 300 ถุง เสริมแนวป้องกันมวลน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ป้องกันมวลน้ำจากอ่างเก็บนัำลำเชียงไกร ให้กับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ต.ลำมูล อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More