กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ร.3 พัน.2 เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครราชสีมา

ชุดบรรเทาสาธารณภัย ร.3 พัน.2 ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก พายุเตี้ยนหมู่ ทำให้ฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่ ต.พังเทียม ต.ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 ก.ย.64 ซึ่งสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเริ่มคลี่คลายในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตามเรายังคงติดตามและให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อสถานการณ์ดังกล่าว
✨เป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เรายังคงอยู่เคียงข้างกันเสมอ✨
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More