กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 จัดพิธีวางพานพุ่มเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้น และกลายเป็นสถาบันหลักที่ได้มีส่วนในการดูแลประชาชน รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจากภัยทั้งภายใน และภายนอกประเทศ และสนองตอบต่อทุกภารกิจ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน
 
โดยกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดพิธีโดยให้ผู้บังคับหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ถึงระดับกองพัน ได้เข้าวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด ครบรอบ 134 ปี ณ ศาลาวงกลมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More