กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มทบ.22 รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 จากสถานีรถไฟอุบลราชธานี กลับไปรักษาตามภูมิลำเนา

กองทัพบก โดย มทบ.22 รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 จากสถานีรถไฟอุบลราชธานี กลับไปรักษาตามภูมิลำเนา
 
วันที่ 27 ก.ค. 64 เวลา 2040 ที่ สถานีรถไฟอุบลราชธานี มทบ.22 จัดรถยนต์บรรทุกจำนวน 3 คันพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ รับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เดินทางมาจาก กทม.โดยรถไฟขบวนพิเศษ จำนวน 22 คน เพื่อนำส่งกลับภูมิลำเนา โดยแบ่งออกเป็น 3 สาย ส่งตามอำเภอต่างๆ ทั้งนี้ทาง สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำรถร่วมไปกับพลขับ เพื่อประสานงานหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และประสานงานและเตรียมเตียงสำหรับรับผู้ป่วยไว้เรียบร้อยแล้ว และได้เตรียมอาหารพร้อมน้ำดื่มจัดเตรียมไว้บนรถสำหรับผู้ป่วยด้วย ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วยเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ในการช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ในทุกๆด้าน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More