กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์กักกันและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด 19

พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์กักกันและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่สนามกีฬาทหาร (สนามม้า) ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราสีมา โดยมี นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม และส่วนราชการ ร่วมภารกิจ.ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 สนับสนุนพื้นที่ให้เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ได้จัดตั้งศูนย์กักกันแห่งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค โดยใช้กักตัวประชาชนกลุ่มเสียงในพื้นที่ตำบลหนองไผ่ล้อม จำนวน 14 วัน หากตรวจไม่พบเชื้อก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ตามปกติต่อไป2 สิงหาคม 2564

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More