กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ที่ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเมืองนครราชสีมา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ความผาสุก ของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
 
จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติ ซึ่ง กองทัพภาคที่ 2 โดย กองพลทหารราบที่ 3 ร่วมกับวัดศาลาลอย จัดขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
 
สำหรับการไถ่ชีวิตโค – กระบือครั้งนี้ ได้มาจากการร่วมบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เพื่อมอบให้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงหน่วยขึ้นตรง,หน่วยรอง กองพลทหารราบที่ 3 และเกษตรกรที่มีฐานะยากจน รวมทั้งสิ้น 27 ตัว เป็นโค จำนวน 24 ตัว และกระบือ 3 ตัว นำไปเลี้ยงดู ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More