กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พล.ร.3 เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3  เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนของ ชป.เคลื่อนย้ายผู้ป่วย มว.เสนารักษ์เฉพาะกิจ จำนวน 12 ชป.และ ชป.เก็บศพ หมวดการศพ กอง พธ. พล.ร.3 จำนวน 4 ชป.โดยบูรณาการกำลังร่วมกับชุดมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ณ ลานเอนกประสงค์ หน้า บก.พล.ร.3 ซึ่งกำลังพล ยานพาหนะ และ ยุทโธปกรณ์มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More