กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหารจิตอาสา กองร้อยช่วยเหลือประชาชน ร.8 พัน.1 ลงพื้นที่ช่วยเหลือเหตุน้ำท่วม อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย

พล.ร.3 โดย กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 จัดกำลัง จิตอาสา กองร้อยช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับส่วนราชการ ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันใน อ.ด่านซ้าย จ.เลย จนทำให้น้ำในแม่น้ำหมัน เอ่อล้นเข้าท่วม บ้านโพนทอง หมู่ 8 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้รับความเสียหาย
กำลังพลจิตอาสาของหน่วยได้ดำเนินการจัดทำสะพานไม้เพื่อเป็นจุดลำเลียงสิ่งของ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก และเมื่อน้ำลดระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติก็จะดำเนินการช่วยเก็บกวาด ทำความสะอาดต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More