กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ผบ.กกล.สุรนารี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล” ณ บ.โคกสะอาด ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
 
โดยมอบให้กับ นางหนูคล้าย ดิชัยรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกิน บ้านที่อยู่อาศัยหลังเก่านั้น ทรุดโทรมเป็นอย่างมาก หน่วยทหารในพื้นที่ได้เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาทางสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้มีโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากจนยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบ
 
โดยที่ผ่านมาได้รับความความช่วยเหลืองบประมาณ และวัสดุก่อสร้างจากภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินการก่อสร้างโดย ชุดช่างกองกำลังสุรนารี ร่วมกับชุดช่างหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More