กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กรมทหารช่างที่ 2 ร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ สู้วิกฤต โควิด-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

ผู้บัญชาการกองพลพัฒนา 2 ตรวจเยี่ยมกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ ของกำลังพลจิตอาสา กรมทหารช่างที่ 2 และหน่วยขึ้นตรง มี ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ 2 ให้การต้อนรับ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย และห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 5 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรอง เนื่องจากมีผู้บริจาคน้อยลง โดยการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด 22 กรกฎาคมคม 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More