กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหารพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งสถานที่กักตัว

กรมทหารราบที่ 23 จัดกำลังพลจิตอาสา เร่งขนย้ายเตียงนอน เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสถานที่กักตัว (Local Quarantine) ให้กับเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 40 เตียง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลวง จำนวน 10 เตียง ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More