กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

จิตอาสา ทำความสะอาด พัฒนาสระน้ำ โรงเรียนบ้านโคกสูง

ทหารจิตอาสา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ร่วมกับประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสระน้ำกำจัดวัชพืช และทำความสะอาดบริเวณรอบสระ ของ โรงเรียนบ้านโคกสูง ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ให้มีความสะอาด แลดูสวยงาม

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More