กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ชป.กร.นศท.มทบ.28 แจกหน้ากากอนามัย ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคระบาดโควิด-19

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชน ชุมชนบ้านนาม่วง ม. 4 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย มอบหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More