กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

นำผลผลิตทหารพันธุ์ดีช่วยเหลือประชาชน “ช่วยเหลือ แบ่งปัน แล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน”

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ได้นำผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วย มาประกอบอาหารจัดทำข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง และบรรจุผลิตภัณฑ์พืชผักสวนครัวที่ได้จากโครงการ แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านท่าไห ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 
ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทางจังหวัดมีคำสั่งให้ปิดหมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More