กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รับซื้อข้าวกล่องกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

Army delivery ส่งอาหารถึงที่เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน..สู้ภัย #COVID-19    กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย อุดหนุนร้านค้าอาหารตามสั่งรอบค่าย และนำข้าวกล่องดำเนินกิจกรรม Army delivery ส่งอาหารถึงที่
 
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน บ้านนาม่วง หมู่ 4 ต.ศรีสองรักอ.เมือง จ.เลย ในห้วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More