กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

“อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ”

กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 รับซื้อผลผลิตจากแปลงผักเพื่อช่วยเกษตรกรชุมชน และผลผลิตจากแปลงผักสวนครัวของกำลังพลที่บ้านพักและเก็บผลผลิตจากแปลงผักหลังกองร้อยและโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย
 
เพื่อนำผักไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 
โดยได้จัดรถปันสุขแจกจ่ายพร้อมถุงยังชีพ น้ำดื่ม 150 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อประชาชนอุ่นใจ ทหารไทยพร้อมเคียงข้าง…สู้วิกฤตผ่านพ้นไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกัน
14 พฤษภาคม 2464
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More