ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ชุมชนรอบค่ายร่วมใจป้องกันโควิด-19

ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 8 กรมทหารม้าที่ 7 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อสม.ชุมชนหนองโสน แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ( Mask) ให้กับประชาชน ชุมชนหนองโสน ตามโครงการชุมชนรอบค่ายร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 และตัดผมให้เด็กนักเรียน, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนหนองโสน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครรราชสีมา

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 4
Views Today : 100
Views Yesterday : 146
Views Last 30 days : 8346
Total views : 415110