กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ชุมชนรอบค่ายร่วมใจป้องกันโควิด-19

ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 8 กรมทหารม้าที่ 7 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อสม.ชุมชนหนองโสน แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ( Mask) ให้กับประชาชน ชุมชนหนองโสน ตามโครงการชุมชนรอบค่ายร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 และตัดผมให้เด็กนักเรียน, ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนหนองโสน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครรราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More