กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ข้าวกล่องด้วยใจ ช่วยไทยด้วยกัน

วันที่ 13 พ.ค.64 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดรถครัวสนาม และกำลังพลจิตอาสา เข้าประกอบอาหารปรุงสด และดำเนินการแจกข้าวกล่องให้กับประชาชน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ที่เดินทางมาตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโควิดตามแผนเชิงรุกของสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ณ โรงเรียนบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 300 กล่อง เพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More