กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รถปันสุขเคลื่อนที่ ร.8 แจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค และหน้ากากอนามัย แบบ“Delivery mask” ให้กับประชาชนช่วงโควิด -19 (ระลอก 3)

กรมทหารราบที่ 8 พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาของหน่วย รวมถึงสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับภาคีเครือข่ายสภากาแฟสีหราช 18 หน่วยงาน ร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมทั้งผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 โดยมีสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมทหารราบที่ 8 จัดสิ่งของใส่ในรถปันสุขเคลื่อนที่ ออกตระเวนแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนรอบค่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ บ้านสันติสุข หมู่ 11 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ลงพื้นที่ แจกจ่ายหน้ากากอนามัย พร้อมกับสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และแนะนำวิธีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และมอบหน้ากากอนามัย แบบ “Delivery mask” ให้ประชาชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้ทุกภาคส่วนผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (ระลอก 3) ไปได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย “เพราะกองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More