กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการสอบภาควิชาการนักเรียนนายสิบทหารบก

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 สังเกตการณ์และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกประจำปีการศึกษา 2564 ขั้นที่ 2 ภาควิชาการ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา มีกำหนดสอบ 2 วัน ในวันนี้ 20 มีนาคม 2564 ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นพลเรือน 212 คน เข้าสอบ 200 คน และในวันที่ 21 มีนาคม 2564 เป็นทหารกองประจำการ 900 นาย
 
ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกขั้นแรก การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ห้วงวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งกระจายสนามสอบไปในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ทั้ง 4 กองทัพภาค ถือเป็นไปตามเจตนารมย์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการลดภาระให้กับผู้สมัครและผู้ปกครอง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการสอบ ค่าที่พัก การเดินทาง ที่สำคัญเพื่อช่วยเหลืออุดหนุน แบ่งเบาภาระของประชาชนในสถานการณ์โควิด และยังเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในท้องถิ่นอีกด้วย
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More