กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ศบภ.มทบ.28 ระดมพลดับไฟป่า บนภูสะนาว

เมื่อ 20 มีนาคม 2564 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 28 จังหวัดเลย นำกำลังพล พร้อมอุปกรณ์การดับไฟ ควบคุมดับไฟป่าในพื้นที่บริเวณภูสะนาว เนื่องจากสภาพผืนป่าแห้งแล้ง เป็นเหตุให้เกิดไฟป่า และเกิดมลพิษทางอากาศ ปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง(PM 2.5)
 
มณฑลทหารบกที่ 28 มีความห่วงใยผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวและมลภาวะ ได้กำชับให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของมณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าให้อยู่ในวงจำกัดและยุติโดยเร็วที่สุด ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และพบเห็นไฟป่าตรงที่ใด สามารถเข้าแจ้งหน่วยทหารในพื้นที่ของท่านได้
 
ทั้งนี้ ขอขอบคุณ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ นายยศกร สุขสะอาด หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเลย ที่จัดกำลังเข้าสนับสนุนการดับไฟป่าในครั้งนี้ด้วย

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More