กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พิธีมอบโคไถ่ชีวิตมอบสู่ศูนย์การเรียนรู้ฯในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามทบรมราชกุมารี ประธานพิธีมอบโคไถ่ชีวิต ณ อาคารอเนกประสงค์กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันเอก กิติศักดิ์ ถาวร รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 ร่วมพิธี
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 โดยกองพลทหารราบที่ 3 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา พร้อมด้วยเครือข่ายกัลญาณมิตรได้มอบโคไถ่ชีวิตให้กับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 4 หน่วย จำนวน 28 ตัว และแบ่งมอบให้แก่หน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปส่งมอบให้ศูนย์การเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบในการนำไปเลี้ยงดู ขยายพันธ์ สืบต่อเจตนารมณ์ของผู้บริจาค เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ การต่อยอด เลี้ยงดูจนกว่าจะสิ้นอายุขัย  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More