ข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พิธีมอบโคไถ่ชีวิตมอบสู่ศูนย์การเรียนรู้ฯในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามทบรมราชกุมารี ประธานพิธีมอบโคไถ่ชีวิต ณ อาคารอเนกประสงค์กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พันเอก กิติศักดิ์ ถาวร รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 ร่วมพิธี
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 โดยกองพลทหารราบที่ 3 ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา พร้อมด้วยเครือข่ายกัลญาณมิตรได้มอบโคไถ่ชีวิตให้กับหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 4 หน่วย จำนวน 28 ตัว และแบ่งมอบให้แก่หน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปส่งมอบให้ศูนย์การเรียนรู้ตามที่ได้รับมอบในการนำไปเลี้ยงดู ขยายพันธ์ สืบต่อเจตนารมณ์ของผู้บริจาค เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ การต่อยอด เลี้ยงดูจนกว่าจะสิ้นอายุขัย  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 8
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5930
Total views : 452220