กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ลดความเสี่ยงการแคลนโลหิต

กองพันทหารราบที่ 11 ร่วมบริจาคโลหิตให้กับกิ่งกาชาดกันทรลักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน และสำรองโลหิต คาดว่าจะสามารถช่วยให้ปริมาณโลหิตสำรองของ มีจำนวนเพียงพออย่างแน่นอน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดนเอาว์ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More