กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนปี 64

ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (กรม ทพ.22) ร่วมกับ ชุดงานมวลชน ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 
จัดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนปี 64 เพื่ออบรมเพิ่มความรู้ในการเสริมสร้างความเข็งแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดน ห้วงเดือน มี.ค.64 พร้อมมอบพันธุ์พืชสวนครัว และพัฒนาสัมพันธ์ร่วมกัน โดยมี ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธาน ณ ศาลาการเปรียญวัดโพนสว่าง บ.นาจาน ม.1 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More