ข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนคราชสีมา จัดโครงการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 64

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนคราชสีมา จัดโครงการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2564 พลตรี สวราชย์ แสงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2564 ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
     โดย สำนักงานจัดงานจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการเตรียมความพร้อม แก่กำลังแรงงานกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน จำนวน 300 นาย
     โดยมีการบรรยายพิเศษจากนาย ไชยปราการ พึ่งไทย ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้มีความความรู้ ความเข้าใจในการหางานทำ รับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ทดสอบความพร้อมทางอาชีพและสามารถตัดสินในเลือกประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง และการสาธิตอาชีพอิสระ 4 อาชีพ ได้แก่ ไก่ทอดสมุนไพร, ทอดมันปลากราย, แซนวิส, และซูชิ รวมทั้งการรับสมัครงานจากสถานประกอบการอีก 8 แห่ง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 4
Views Today : 100
Views Yesterday : 146
Views Last 30 days : 8346
Total views : 415110